Eğitim

<< GERİ

- Okul İhtiyaçları Nelerdir?

Okul öncesi çocuğunun ihtiyaçlarını şu başlıklar altında ele alabiliriz.

-İyi Bakım Beslenme Sevgi ve Saygı
Dünyanın neresinde olursanız olun her çocuğun temel ihtiyacı sağlık kurallarına uygun iyi bir bakım düzenli bir beslenme sevgi ve şefkattir. Yetişkinlerden oluşan bir aile ortamında; bu konu ile ilgili görüşleri H.Rabinson şöyle ifade etmektedir."Her çocuk sıcak, dengeli ve sürekli ilişkiler geliştirebileceği sevgi dolu yetişkinlere ihtiyaç duyar. Yetişkinlerden gelen bu sevginin yalnızca çocuklar güzel iyi, temiz ve zeki oldukları için değil, şartsız olarak verilmesi gerekir. Çocukları yalnız kendileri olduğu için, onların gelişmeleri ile ilgili her türlü sevinç ve problemlerini sağlık ve hastalıklarını kabul eden olgun bir yetişkin sevgisi ile sevmeliyiz.

-Güven
Hayatın ilk yıllarında dış dünyayı özellikle anne aracılığı ile algılayan çocuk için kendisini gerçekten seven yetişkinlerden gelen izlenimler, onun dünyaya bakışının olumlu olmasına yardım eder. Olumlu ilk izlenimler ise, uyumlu kendisi ve çevresindekilerle barış içinde bir insan olma yolundaki ilk adımdır. Çocuk sevildiği yetişkinler arasında sevgi, saygı ve tutarlı ilişkilerin bulunduğu ve kendisine karşıda tutarlı davranılan bir ortamda bir diğer temel ihtiyaç olan güveni de geliştirir.

Çocuğun etrafında ne zaman ne yapacağı pek belli olmayan garip insanlar olarak algıladığı yetişkinler mevcut ise , çocuk doğru olanın yetişkinleri sürekli kollayarak onların duygularına göre ayarlamak olduğunu düşünür.
Böyle bir anlayış çocuğun temel güven ihtiyacının karşılanmasında ve buna bağlı olarak da kendine güvenini kazanmasında en önemli engellerden biridir.

Susan lsacs''a göre güven olmadan çocuk keşfetmeye, denemeye, duygularını ifade etmeye insanlarla ilişki kurmaya cesaret edemez. Güven çocuğun etrafındaki kişilerin kararlı ve dengeli davranışları demektir.

-Hareket
Çocukların gelişmeleri için en temel ihtiyaçlarından bir diğeri hareket ihtiyacıdır. Hareket çocuğun gelişmesi kendi bedenini ve çevresini tanıyabilmesi gelişmekte olan kasların çalıştırılması onları güçlendirmesi için gereklidir. Hareketin zihinsel gelişimlede yakından ilgisi vardır. Robinson'' a göre "Çocuğun zihinsel gelişimi sözlü ifadelerle veya oturup sadece etrafına bakınarak gerçekleşmez. Çocuğun hayal gücünü geliştirecek tek şey faaliyette bulunmaktır. Bu durumda oyun, çocuğun öğretilmeden öğrenebildiği yollardan biridir. Oyunda her şey gelişir akıl, hisler, hayal kurma ve sosyal beceriler...

-Yetişkin Desteği
Çocuk temel tecrübelerini aktif katılımları kazanırken yetişkin desteğine de ihtiyaç duyar. Yine Robinson''a göre "Çocukların Büyümek için cesaretlendirilmeye, değişik faaliyetleri denemeye, diğer çocuklar ve yetişkinlerle fikir ve onlarla değişik şekillerde ilişkiler kurmaya ihtiyaçları vardır. Hepsinden önemlisi anlaşmaya ve kabul edilmeye gereksinim duyarlar."
Çocuğun kendi yaş grubunun genel gelişim özelliklerini ve bunun yanında her çocuğun bireysel gelişim özelliklerini iyi bilen bir yetişkin onda gelişime bağlı olarak ortaya çıkan bazı duygu ve davranış değişmelerine de hoşgörü ile bakabilir ve ona bu dönemi daha rahatlıkla geçirmesi için gerekli desteği verebilir.

-Yaratıcılığı Destekleyici ve Estetik Duygusunu Geliştirici Ortam
Çocuğun özellikle Okul Öncesi dönemdeki temel ihtiyaçlarının sıralanmasında, yaratıcılığı ve estetik duygusunu geliştirebilmek için temiz düzenli bir ortam yaratmak, sanat etkinliklerine katılmasına ve onları izlemesine yardımcı olunmalıdır. Çocuğun kendisini ifade edebilmeye çevresindeki malzemeyi değişik şekillerde kullanabilmeye, sözcüklerden yararlanarak hayal kurabilmeye de ihtiyacı vardır.

-Kendini Tanıma, Kanıtlama ve Özgürlük
Isaacs''a göre "Çocuğun kendisini besleme şansına sahip olmaya, oyun oynamaya atlamaya, sıçramaya, koruyucu elden kurtulmaya ve kendi hatalarını yapmaya ihtiyacı vardır. Gelişim döneminde yetişkin tarafından seve seve ve zevk alınarak verilen özgürlük, çocuk için ebeveyninden olumsuz davranışlar yolu ile zorla elde ettiği özgürlükten daha değerlidir.

Bu nedenle Okul Öncesi dönemdeki çocukların başarabildikleri davranışları geliştirebilmek için desteklenmeye ve çevresine zarar vermemek koşulu ile özgür olmaya ihtiyaçları vardır. Bu çocuğun kendini tanıması ve sınırlarını öğrenmesi açısından son derece önemlidir.

-Diğer Çocuklarla Birlikte Olma ve Oyun
Kendi yaşıtları ile birlikte olabilmede Okul Öncesi çocuğunun temel ihtiyaçlarından biridir. Bir birlikteliğin en çok görüldüğü etkinlik ise oyundur. Oyun çocuğun yaşamı ve hayatı anlama yoludur. Çocuk oyun yolu ile duygu ve davranışlarında görülen problemler hakkında ipuçları verir.

Çocukların yetişkinlerle ilgili olumsuz duygularının çocuğu arkadaşları ile oynadıkları oyunlarla çözülebilir. Örneğin parmak emme, mastürbasyon eğilimleri, gece korkuları, yemek yeme problemleri, başka çocuklar geldiğinde anne babasını kaybetme korkusu, çaresizlik duyguları büyük ölçüde azalır. Çocuğun bu problemlerle başa çıkması ise büyümesi kendine güven duymasına ve gelişimde karşılaştığı diğer güçlükleri yenmesine yardım ederek onu sosyal bir varlık olarak yaşama hazırlar.

Tüm bu temel ihtiyaçlara, değişen hayat şartlarına paralel olarak başka konular da eklemek mümkündür. Esas olan, çocuğu tanımak, ona kendi gelişim hızına ve modeline uygun olarak gelişme fırsatı verebilecek fiziksel, sosyal ve duygusal ortamı sağlayabilmektir.

Bizler çocuklarımıza, insanlar ve nesnelerle ilgili kendi tecrübelerini yaşama fırsatını verir ve bunu desteklediğimizi belirtirsek, onun her yönü ile sağlıklı bir şekilde gelişmesi mümkün olabilir.

Bizler Alp Anaokulu olarak, okul öncesi eğitim programımızda;
—Çocuğunuzu odak noktası olarak alır,
—Çok yönlü gelişimini sağlar,
—Rahatça ve güvenle korkmadan hareket edebileceği ve üretebileceği saygın bir eğitim ortamı hazırlar,
—Bu dönemde çok önemli olan Okul- Aile işbirliğini sağlar,

Yapılandırılmış bir öğretimden çok, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasını esas alırız.

Bütün güzelliği ile dünyaya gelmiş olan çocuğunuzu bugüne kadar sizinle yâda diğer aile büyükleri ile geçirmiş olduğu günler doğal olarak en güzel günlerdir. En az bundan sonra geçireceği günler kadar...

Ancak; şimdi yaşam denizinde yeni deneyimlere yelken açma zamanıdır. Bu denizde bizler onların motive edici dengeleyici rüzgârlarıyız. Zorluklarla karşılaştığında etken değil, yönlendiren; ayağı takılıp düştüğünde kendi başına kalkabilen sorunlarını kendi çözmeye çalışan, fakat ihtiyacı olduğunda her zaman onun yanında olduğumuzu hissettiren anne- babalar olabilmeliyiz.

<< GERİ

www.alpanaokulu.com    0216 646 16 36